Tidsschema

Det är jobbigt ur flera synvinklar att må dåligt. Jag blir tokig på alla tider att hålla reda på. Penicillinet ska tas 1 timme innan måltid eller 2 timmar efter och 3 gånger per dag. De bakteriedödande medlet ska alltid gurglas och/eller strykas på direkt efter att något ätbart har intagits. Men ingenting, inte ens […]